Flamenco Bi&ënale

Amsterdam | Rotterdam | Den Haag | Utrecht

Word Vriend!

Steun de Flamenco Biënnale Nederland

Flamenco op het scherpst van de snede. Ritmes die roeren, raken, ontregelen, dát is de Flamenco Biënnale Nederland. Het tweejaarlijkse festival toont sinds 2006 de rijke flamencotraditie in volle beweging en verscheidenheid met hedendaagse dansvoorstellingen, intieme zangrecitals en spannende muzikale allianties, waarin een nieuwe lichting flamencoartiesten over de grenzen van het genre heen kijkt. Kijkt u met ons mee?

Nieuwsgierig naar andere geluiden, dwarse stappen, eigentijdse choreografieën, en een eeuwenoude zang? Word dan Vriend van de Flamenco Biënnale NL en laat uw ziel prikkelen.

Al vanaf € 50 per jaar bent u vriend en helpt u mee aan de verwezenlijking van de V Flamenco Biënnale NL  2015, ons eerste lustrum!

Waarom heeft de Flamenco Biënnale uw hulp nodig?

De Flamenco Biënnale heeft uw steun hard nodig. Draagvlak onder bezoekers wordt steeds belangrijker nu culturele instellingen hun bestaansrecht meer dan ooit moeten legitimeren. Dit geldt ook voor ons. Door Vriend te worden van de Flamenco Biënnale maakt u het mede mogelijk dat wij een internationale keuze presenteren aan dansers, zangers, musici die de flamencotraditie op verrassende wijze vernieuwen. En we een uitgebreide randprogrammering kunnen realiseren met workshops, masterclasses, kindervoorstellingen, films&documentaires en exposities.

Word vriend van de Flamenco Biënnale ›

In ruil voor uw steun aan
de Flamenco Biënnale krijgt u

bij € 50 per jaar:

  • 10% korting op de concerten van onze Intermezzo Flamenco Serie (max. 2 kaarten);
  • het programmaboek voor aanvang van het festival per post thuisgestuurd;
  • een gratis FBposter (2006-2015) naar keuze en een cd van één van onze artiesten.

bij € 100 per jaar:

  • Naast bovenstaande, gratis toegang als toeschouwer bij de openbare masterclasses tijdens het festival;
  • gratis toegang tot het slotfeest waarmee het festival wordt afgesloten.

bij € 250 per jaar:

  • Naast bovenstaande, twee vrijkaarten voor één van de Intermezzo Flamenco concerten;

bij € 500 per jaar:

  • Naast bovenstaande, een uitnodiging voor twee personen voor het bijwonen van de officiële openingsvoorstelling en de ontvangst na afloop & meet and greet met de artiesten;
  • twee vrijkaarten in te zetten naar keuze tijdens het festival.

Fiscaal voordeel: meer doneren kost minder!

Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. Deze wet zorgt ervoor dat u giften aan culturele instellingen zoals de Flamenco Biënnale in uw belastingaangifte mag verhogen met 25 % tot 125 %. Meer doneren kost dus minder!

Van 1 januari 2012 tot 1 januari 2018 mag u uw totaal aan giften aan culturele instellingen voor 125% aftrekken van de inkomstenbelasting in plaats van voor 100%. Voor dit voordeel geldt een maximum geefbedrag van € 5.000 totaal. Schenkt u meer dan € 5.000, dan kunt u het resterende bedrag voor het reguliere percentage (100%) aftrekken van de inkomstenbelasting.

Bovendien zijn er belastingvoordelen als u periodiek schenkt met een notariële akte. Een periodieke gift bestaat uit een vast bedrag per jaar voor de loop van minimaal 5 jaar. Een periodieke gift aan de Flamenco Biënnale is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Bij een periodieke gift vanaf EUR 400,- per jaar verzorgen wij zonder kosten uw notariële schenkingsakte.

Voor meer informatie kunt een een email sturen naar onze zakelijk leider Idske Bakker.

Eenmalige giften

Eenmalige giften zijn ook zeer welkom en kunnen overgemaakt worden op rekeningnr./IBAN: NL37INGB0004289276, t.n.v. Stichting PerpetuumM Amsterdam o.v.v. Gift Flamenco Biënnale 2015. Wij vinden het fijn om de donateurs persoonlijk te bedanken, vermeld daarom bij de donatie ook uw naam en e-mailadres.

Voor een eenmalige gift geldt dat deze aftrekbaar is wanneer het totaal aan gedane giften in een jaar het drempelbedrag overstijgt. Het drempelbedrag is 1% van uw inkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer schenkt mag u aftrekken. Het maximale aftrekbedrag is 10% van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1,2 en 3, minus uw persoonsgebonden aftrek.

Meer informatie over ANBI en uw voordelen: ga direct naar de website van ANBI.