Flamenco Bi&ënale

Amsterdam | Rotterdam | Den Haag | Utrecht

Organisatie

Team 2015
Artistieke directie: Ernestina van de Noort
Zakelijke directie: Idske Bakker
Productie: Heleen MoorsSaskia Kluyfhout
Marketing & communicatie: Pieta KoopmanKlaartje Wouters
Gastencoördinatie: Lisette van Blokland
Workshops en masterclasses: Annemarie van Drecht
Technische coördinatie: Marijcke Voorsluijs, Seb Jongejans
Financien en administratie: Ellen Bijsterbosch
Grafisch ontwerp: Lopezlab
Website: De Kip en Korrel Produkties, TOMIS

Pers kan contact opnemen via pers@flamencobiennale.nl 
Voor publieksvoorlichting kunt u bellen met het betreffende theater. 

Bestuur Stichting PerpetuumM

C.E.A.M de Bok - Hoofdredacteur Televisie Vpro  - voorzitter
S.P.F.M Paardekooper - Directeur/ Managing Director bij Stichting Omroep Muziek  - secretaris
H.M. van den Brink - Directeur Mediafonds - bestuurslid
H.E.J. Botje - Redacteur Vrij Nederland, publicist - bestuurslid

 


Stichting PerpetuumM is een initiatief van hispaniste Ernestina van de Noort.
De Stichting stelt zich ten doel de Spaanse, Iberoamerikaanse kunst en cultuur op Nederlandse bodem te verbreiden; Stichting PerpetuumM wil met haar activiteiten een ontmoetingsplaats scheppen voor muzikale verkenningen en zoektochten. Het verleggen van grenzen, het zoeken naar nieuwe invalshoeken, dwarsverbanden heeft een duidelijke prioriteit. Ook wil ze naast aandacht voor de traditionele cultuuruitingen, de hedendaagse, moderne kunstvormen van het Iberische en Latijnsamerikaanse continent uitlichten. PerpetuumM werkt samen met kunstenaars uit de betreffende landen, die ze in uitwisseling laat treden met Nederlandse kunstenaars, dit ter bevordering van de interculturele communicatie en dialoog.
Met het festival Q-ba Música 2004 presenteerde Stichting PerpetuumM zich voor het eerst in Nederland.
Met de I Flamenco Biënnale 2006 werd door initiatiefnemers Ernestina van de Noort en Maarten Rovers, de basis gelegd voor een klinkende flamencofestival traditie in Nederland, waar de flamenco als een spannende hedendaagse en universele kunstvorm wordt verankerd. Bekijk de website van Stichting PerpetuumM