Flamenco Bi&ënale

Amsterdam | Rotterdam | Den Haag | Utrecht

Media & Pers

Voor persinformatie en persfoto's kunt u contact opnemen met Pieta Koopman via pers[at]flamencobiennale.nl, of met artistiek directeur Ernestina van de Noort.

Voor accreditatieverzoeken graag contact opnemen met Lisette van Blokland.